Rezervacija

  • Vietos pasirinkimas
  • Pasirinkite paslaugą
  • Laiko pasirinkimas
  • Įveskite informaciją
  • Patikrinkite rezervarijos informaciją
  • Patvirtinimas

Vietos pasirinkimas

Pasirinkite paslaugos teikimo vietą

Vietos pasirinkimas

Pasirinkite paslaugos teikimo vietą

Pasirinkite paslaugą

Pasirinkite paslaugą, kuriai norite suplanuoti susitikimą

Laiko pasirinkimas

Spustelėkite datą, kad pamatytumėte galimų laiko tarpsnių laiko juostą, tada spustelėkite žalią laiko juostą, kad ją rezervuotumėte

Įveskite informaciją

Pateikite kontaktinę informaciją, kad galėtume atsiųsti patvirtinimą ir kitą kontaktinę informaciją

Patikrinkite rezervarijos informaciją

Dar kartą patikrinkite savo užsakymo informaciją ir spustelėkite mygtuką „Pateikti“, jei viskas teisinga

Patvirtinimas

Jūsų rezervacija buvo sėkmingai patvirtinta.
Turite klausimų?
Tel.: +370 373 93 322,
E.paštas: info@trukme.lt

Vietos pasirinkimas

Vietos pasirinkimas
Paslaugos:
Pasirinkite norimą laiką
klientų informacija
Patikrinkite rezervarijos informaciją
Rezervacijos patvirtinimas
Kaunas
J.Šimkaus g. 21, Garliava, Kauno raj., LT-53204 Lietuva

Santrauka

Aptarnavimas
Trukmė
Vieta
Data
Laikas
Klientas
Visa kaina