Darbuotojo anketa

SUTINKU, kad šioje anketoje pateiktus mano asmens duomenis uždaroji akcinė bendrovė „Trukmė“, j. a. k. 159892440, reg. buveinės adresas Kauno r. sav., Garliava, J. Šimkaus g. 21 (toliau – Bendrovė) naudotų Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklių, kurios patvirtintos Bendrovės direktoriaus [data] įsakymu Nr. [******], 3.1.7-3.1.10 punktuose nurodytais tikslais.

Darbuotojo asmens duomenys

Asmeniniai kontaktiniai duomenys

Algalapis bus siunčiamas tik nurodytu asmeniniu el. paštu

Kontaktiniai duomenys nelaimės atveju

Duomenys apie šeimos narius

Patvirtinu, kad visi toliau pateikti duomenys yra teisingi ir įsipareigoju pranešti darbdaviui apie šių duomenų pasikeitimus.